متن مصاحبه روزنامه "رسالت" با آیت الله مدرسى
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه "رسالت"
تعداد شرکت کننده : 0

صدام حسين بزرگترين جنايات را در حق ملت ايران مرتكب شد.
آيت الله سيد محمد تقى مدرسى از علماى‌ بزرگ عراق در گفتگو با روزنامه "رسالت" اظهار داشتند: بزرگترين اتهام صدام، جنايات او در حق ملت ايران است واين مساله بايد در دادگاه صدام تفهيم اتهام وبه آن رسيدگى كامل شود.
وى در ادامه افزود: جنگ صدام عليه ايران، جنگ ظالمانه بود واين جنگ نه عليه ملت ايران بلكه عليه ملت عراق نيز بود.
آيت الله مدرسى همچنين با اشاره به دادگاه صدام گفت: البته جريان هايى در داخل عراق هستند كه با طرح مسأله جنايات صدام در حق ملت ايران در دادگاه او مخالف هستند ومانع از تفهيم اتهام به او در مورد اين مساله مى شوند. از طرفى بنده معتقدم در دادگاه او علاوه بر شخص صدام مى بايست يک جريان را محاكمه كرد. جريانى كه به جنايات صدام در حق ملت عراق وهمسايگان اين كشور كمک كرد. از اين رو دادگاه صدام بايد علنى باشد ومردم در جريان روند محاكمه او قرار بگيرند. غير علنى بودن دادگاه بى توجهى به خواست ملت عراق است ومشروع نيست.
ايشان در ادامه افزودند: به بهانه تأمين امنيّت در عراق نبايد آزادى را از مردم اين كشور سلب كرد وديكتاتورى تازه اى را در عراق ايجاد كرد. دولت موقت عراق در تامين امنيّت عراق موفق نخواهد بود. البته دولت موقت اين موضوع را درک كرده است وهمكارى هايى را با علما ونيروهاى اسلامى آغاز نموده است. اگر اين خط مشورت وهمكارى ادامه يابد قطعا انحراف بزرگ كه همان ايجاد ديكتاتورى در عراق است محقق نخواهد شد. مردم عراق تشنه امنيت هستند. اما نبايد از اين تشنگى مردم سوء استفاده كرد. ما در عراق دو اهرم بزرگ داريم كه علاوه بر امنيت مى توانند به آبادانى عراق نيز كمک كنند.
1- گروههاى اسلامى
2- عشاير عراق
گروههاى اسلامى وعشاير عراق قدرتمند ومورد اعتماد مردم هستند وتحت امر مرجعيت عراق مى باشند. اگر مرجعيت عراق احساس وظيفه كند واز آنها بخواهد وارد صحنه شوند، ترديدى به خود راه نمى دهند وبا مرجعيت همكارى مى كنند.
ما تجربه تامين امنيت را در كربلاى معلى ودر اربعين سالار شهيدان داريم. حالا چه موقع مرجعيت احساس وظيفه مى كند وارد صحنه مى شود؟ وقتى مرجعيت همكارى‌ جدى وصميمانه اى از سوى دولت موقت ببيند.
آيت الله مدرسى با اشاره به مقاومت در عراق گفت: ترديدى نيست كه در عراق مقاومت مردمى وجود دارد. خيلى از مردم عراق از شرايط موجود واشغال كشورشان ناراضى هستند. اين يک امر طبيعى‌ است. اما در كنار مقاومت مردمى برخى از گروههاى تروريستى نيز در عراق فعال هستند.
اما بايد گفت هر چقدر حضور آمريكا در عراق طولانى شود، مشكلات بيشتر مى شود. چرا كه عراق به محل تسويه حساب مخالفين آمريكا تبديل خواهد شد وهمه گروهها وافراد مخالف سياست هاى آمريكا در دنيا به عراق خواهند آمد واز اين نقطه حملات خود را عليه منافع واهداف آمريكا آغاز خواهند كرد. از اين رو آمريكا راهى جز خروج از عراق ندارد. آمريكا بعد از حادثه 11سپتامبر جنگ را از آمريكا به عراق منتقل كرده است. موضوعى كه خود برمر در اوايل سال جارى ودر پاسخ به خبرنگاران به آن اشاره كرده است. امنيت در عراق در اوايل سقوط صدام بيشتر از حال حاضر در اين كشور بود. عدم برگزارى انتخابات به ناامنى بيشتر دامن زد. مشكل آمريكا در امر انتخابات امنيت نبود. بلكه آمريكا از قدرت گيرى نيروهاى تندرودر عراق واهمه داشت. اما بايد گفت هر چه آمريكايى ها بيشتر در عراق بمانند، نيروهاى‌ تندرو در اين كشور نيز بيشتر قدرت مى گيرند. آمريكا براى اينكه در عراق بيشتر بماند ودولت هاى وابسته را در اين كشور بر سر كار بياورد، با تامين امنيت از سوى عشاير وگروههاى اسلامى موافقت نمى كند. آمريكا مخالف برقراى امنيت پايدار در عراق است.
وى در ادامه افزود: دولت موقت به اين نتيجه رسيده است كه با گروههاى‌ اسلامى شيعه كار كند. مشروعيت اين دولت نيز مشروط به پاسخگويى به خواست وسامان بخشى به مسايل روزمره مردم، مهيا كردن شرايط براى‌ انتخابات در موعد مقرر، انتقال قدرت به نمايندگان واقعى مردم وتامين امنيت در جامعه مى باشد. آيت الله مدرسى با اشاره به روابط ايران وعراق پس از صدام گفت: سرنوشت ايران وعراق با هم گره خورده است. اين گره وپيوند را ملت هاى دو كشور ايجاد كردند. عراق وايران داراى تاريخ، فرهنگ، دين ومرز مشترک هستند. از اين رو دو ملت عراق وايران نمى توانند همواره در خصومت وجدا از هم زندگى كنند. مرز ايران وعراق بايد مرز صلح ودوستى باشد واين نه تنها براى دو كشور، بلكه براى كل منطقه وجهان مفيد است. آمريكا بايد اين موضوع را درک كند. مردم عراق راضى به اختلاف دولت خود با دولت ايران نيستند. هيچ كشورى در منطقه غير از ايران نمى تواند به ثبات عراق كمک كند.
پيشنهاد من در مورد تقويت روابط عراق وايران اين است كه دو كشور گذشته را فراموش كنند. همان طور كه دو ملت گذشته را فراموش كردند وپس از سقوط صدام مرزهاى سياسى را پشت سر گذاشتند وهمديگر را در شهرهاى نجف، كربلا، كاظمين وسامرا ومشهد در آغوش گرفتند. از اين رو دو كشور بايستى در سياست خارجى هم صحنه نوينى را ورق زده وبه آينده فكر كنند. پيشنهاد من به دولت موقت عراق ا ين است كه تقويت روابط با ايران را به طور جدى ‌در دستور كار خود قرار دهد وهياتهاى زيادى را به ايران بفرستد. آيت الله مدرسى با اشاره به سياست هاى آمريكا واسراييل در عراق گفت: ما در حال حاضر مخالف احداث پايگاه نظامى از سوى آمريكا در كشورمان هستيم. از سوى‌ ديگر خبرهايى كه در مورد حضور اسراييل در شمال عراق منتشر مى شود مبالغه آميز است. ملت كُرد هيچگاه حضور عوامل موساد يا يهودى هاى اسراييلى را در عراق تحمل نمى‌كنند.