گفتگوى شبکه خبرى "العالم" با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر مدرسى
55 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه خبری "العالم"
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد باقر مدرسى در گفتگويى با شبكه خبرى "العالم"، بر ضرورت اجراى هر چه سريعتر انتخابات در عراق تأكيد كرده به كرسى نشستن آراء مردم واستقرار يک نظام سياسى پايا را در جهت فروكش كردن نا آراميها در اين كشور واستقرار امنيت را خواستار شدند.
ايشان در ادامه قدرت آراى مراجع تقليد وبا نفوذتر بودن سخنان ايشان نسبت به سخنان اعضاى حكومت را ياد آور شده ومحبوبيّت مردمى ايشان را ياد آور شده، بر اهميّت توجه به نظرات ايشان تأكيد كردند.
حجت الاسلام والمسلمين مدرسى در پاسخ به پرسشى پيرامون سختيها ورنجهاى مردم عراق در دوره پيشين، صبر وشكيبايى را كليد گشايش دانسته، افزود: استعانت از خداوند متعال بالاترين ضامن نيل مردم به حقوق از دست رفته شان در بيش از سه دهه ظلم وستم رژيم پيشين مى باشد. وى در بخشى ديگر از مصاحبه گذشت زمان را بى تأثير در سنتهاى الهى تلقى كرده، با استناد به آيه"إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" وبا توجه به سر گذشت پرفراز ونشيب حضرت يوسف (ع)، پى آمدن آرامش وآسايش را پس از سختى ورنج، يكى از سنّتهاى الهى دانست.
وى در ادامه بر ضرورت محاكمه علنى صدام طبق خواسته مردم تأكيد كرده افزود: در واقع حكم اعدام براى صدام آسانترين حكم ممكن است، چه، دلهاى رنج ديده ومصيبت ديده با اعدام وى نيز تشفّى نخواهند يافت، جداى از اين كيفر شديد الهى نيز كه خداوند آن را به جباران وسركشان وعده داده،در انتظار وى خواهد بود.
ايشان در ادامه افزود: صدام تمام مردم عراق را يتيم كرد، وحال وقت آن رسيده كه عدالت اجرا شود... چه بسيار كودكانى يتيم شدند، چه بسيار زنانى كه بيوه شدند، چه بسيار مردانى كه در قعر زندانها به فراموشى سپرده شدند، ملّت عراق در ميان گورهاى دسته جمعى زنده بگور شدند، گم شدند، در واقع صدام عراق را به يک بيابان بى آب وعلف تبديل كرد، حجت الاسلام والمسلمين مدرسى در پايان بسنده كردن به محاكمه صدام را كافى نداسته خواستار محاكمه تمام ياران وهمدستان وى شده افزود: بسيارى از شانه هاى خود نردبانى براى صعود صدام به مراتب بالاى قدرت ساختند، كه مى بايست به كيفر اعمال خود برسند.