آمریکائیها تجربه دمکراتیک خود در عراق را بکار نگرفته اند
53 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : لوموند
تعداد شرکت کننده : 0

مقام مرجعيّت شهر مقدّس كربلا طىّ يک گفتگوى تلفنى با روزنامه فرانسوى "لوموند" اظهار داشتند كه: آمريكائيها تجربه دموكراتيک بدست آمده خود، در دوره ورود طيف مقتدى صدر به صحنه سياسى عراق را بكار نگرفته اند.
ايشان همچنين افزودند: ما در روزهاى گذشته، توقّف تمام تحرّكات نظامى در شهر كربلا را از هر دو طرف، خواستار شديم، حال آنكه نيروهاى اشغالگر پيشنهاد ما را رد كردند.
در ادامه ايشان هر دو طرف درگير، يعنى نيروهاى اشغالگر وهمچنين نيروهاى موسوم به "جيش المهدى" را در وقوع حوادث روزهاى گذشته شهر كربلا مقصّر دانستنه، جهتگيرى مرجعيّت دينى را نسبت به اشغال نظامى عراق تبيين كرده، فرمودند: اشغال عراق از نقطه اى فاقد پيشينه صورت نپذيرفته است. در واقع، ظلم وستم رئيس جمهور مخلوع عراق به مردم اين كشور، فرايند اشغال را براى مردم عراق، بويژه براى شيعيان، قابل هضم ساخته بود. چه، نزديک به شش ميليون تن از شيعيان عراق در دوره پيشين به دست صدام به شهادت رسيده بودند. از اين رو اشغال عراق از سوى علما بطور كامل رد نشد. با اين وجود علما، برگزارى هر چه سريعتر انتخابات وانتقال حاكميّت به مردم عراق را خواستارند.
معظم له در جاى ديگرى از سخنان خود افزودند: ما در عراق خواستار حلّ هر چه سريعتر مشكلاتمان هستيم، واميدواريم آمريكائيها خواسته هاى ما را مورد توجّه قرار دهند، چه، ملّت عراق در وضع كنونى بيش از هر چيزى نيازمند آبادانى وبرقرارى هر چه سريعترامنيّت ومردم سالارى در كشور خود مى باشد.