گفتگوهاى مشورتى نمایندگان دفتر آیت الله العظمى مدرسى با رهبران دینى وبازتاب خبرى آن در راستاى بيانات آيت الله العظمى مدرسى، هيأتى به نمايندگى از دفتر
53 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

در راستاى بيانات آيت الله العظمى مدرسى، هيأتى به نمايندگى از دفتر معظم له براى تشريح مواضع ايشان نسبت به مسائل اخير وتبادل نظر با علماى عراق ورهبران صحنه ى سياسى اين كشور، پيرامون وضع كنونى عراق بويژه اوضاع بوجود آمده پس از درگيريهاى خونبار شهرهاى مختلف عراق، عازم دو شهر نجف اشرف وبغداد شدند.
اعضاى اين هيأت اعزامى در نجف اشرف وبغداد از دفتر شهيد صدر ديدار كردند، اعضاى اين هيأت همچنين با آيت الله سيد على سبزوارى وآيت الله شيخ محمد يعقوبى در نجف اشرف وبا اعضاى دفتر سياسى جنبش وفاق ملّى عراق، الضّارى، دبير كل هيأت العلماى عراق، مسعود بارزانى، رئيس دوره اى شوراى حكومتى عراق به ديدار وگفتگو پرداختند.
در تمام اين ديدارها، مواضع حضرت آيت الله العظمى مدرسى مورد تقدير طرفهاى مذاكره شونده قرار گرفت. اين در حالى است كه ديگر طرفهاى ذى نفوذ در صحنه ى سياسى عراق نيز مراتب احترام خود را نسبت به مقام مرجعيّت شهر كربلا اظهار داشته وتلاشهاى معظم له را در راستاى فروكش كردن ناآراميهاى صحنه ى سياسى عراق ستودند.
* از سوى ديگر بيانيّه ى اخير حضرت آيت الله العظمى سيد محمد تقى مدرسى مورد توجه بسيارى از رسانه هاى گروهى نيز قرار گرفت، بطوريكه دو روزنامه ى "الزمان" و"الشرق الاوسط" عراقى گزيده هايى از آن را در صفحه ى نخست خود جاى داده وروزنامه ى "التاخى" قسمتهايى از اين پيام را در تيترهاى اصلى خود آورده است، روزنامه ها ومطبوعات ديگر نيز هر يك به نوبه ى خود به مدّت چند روز اين بيانيّه را مورد توجّه قرار دادند. شبكه ى تلويزيونى "العراقيّه" نيز طى چندين بخش خبرى، بيانيّه ى مذكور را به سمع ونظر مخاطبان رسانيد.
از سوى ديگر چندى پيش روزنامه ى ايرانى "ايران" نيز متن مصاحبه ى گزارشگر خود در كربلا با حضرت آيت الله العظمى سيد محمد تقى مدرسى را منتشر ساخت.
* همچنين چندى پيش گروهى جمعيت سادات ونقباى عراقى به همراهى سادات ونقباى شهر كربلاى مقدس از دفتر مرجعيّت در كربلا ديدار كرده واز سخنان آيت الله العظمى سيد محمد تقى مدرسى بهره مند شدند. معظم له در اين ديدار پيرامون كارآمد تر ساختن جايگاه اين جمعيت در عراق سخن گفتند. اين در حالى است كه گروه بزرگى از اشراف وسادات بسيارى از شهرهاى عراق، شامل اشراف وسادات شهرها از شيعه وسنّى مقام مرجعيّت شهر مقدّس كربلا را همچون ديگر مراجع وعلما به عنوان نقيب (يا عضو ارشد) خود برگزيدند. لازم به ذكر است كه اين جمعيّت در بسيارى از شهرهاى عراق فعال مى باشد.
* از سوى ديگر چاپ چهارم رساله ى عمليه ى حضرت آيت الله العظمى مدرسى در بيش از پانصد صفحه وهمچنين چاپ دوم كتاب اخلاق ايشان منتشر شد.